Ads Top

Provincie verleent omgevingsvergunning aan innogy windparken


Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de innogy windprojecten Oostpolder en Oostpolderdijk. De bouw van de windturbines van de twee projecten is hiermee een stap dichterbij gekomen. In de komende maand vraagt innogy SDE+-subsidie aan voor de nieuwe windparken, die volgens planning uiterlijk 2020 operationeel moeten zijn. In totaal gaat het om 11 windturbines met een gezamenlijke capaciteit van 35-40MW.

Op de Oostpolderdijk bouwt innogy drie windturbines op de primaire zee-kering die valt onder het waterschap Noorderzijlvest. In 2019 vindt er groot onderhoud aan de dijk plaats. Innogy zal in deze periode de werkzaamheden voor plaatsing van de turbines uitvoeren. Naar verwachting is het windpark in het najaar van 2019 operationeel.

Het project Oostpolder ontwikkelt innogy samen met Waddenwind B.V. Het project beslaat 21 windturbines. Waddenwind is in dit project verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 13 turbines, de overige 8 windturbines worden door innogy ontwikkeld. Dit windpark wordt uiterlijk in 2020 opgeleverd.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.