Ads Top

Beter beleid en investeringsklimaat nodig voor bio-economie

ECN sluit zich aan bij de Federatie Bio-economie—een nieuw platform van bedrijven, kennisinstellingen en NGOs dat beoogt bio-economie op de kaart te zetten en wil pleiten voor een beter beleid en investeringsklimaat voor de bio-economie.

Oprichter Dorette Corbeij ziet volop kansen voor de bio-economie, maar die worden nog niet voldoende benut. “Er is onzekerheid over de markt voor biobased materialen en producten, er zijn terechte vragen over duurzaamheid.  De Federatie wil zowel bijdragen aan marktontwikkeling als aan het publieke debat. Want zonder focus op duurzaamheid, op ecosystemen en op de sociale aspecten komen we nergens.”

“De rol van de bio-economie en meer in het bijzonder de rol van biomassa als duurzame energiebron blijft onderbelicht in het publieke en politieke debat“, zegt Jaap Kiel, Programma Development Manager Biomassa bij ECN. “De discussie over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wordt op dit moment te nauw gevoerd. Het beperkt zich tot de vraag: hoe kunnen we het aanbod aan duurzame elektriciteit uit zon en wind vergroten? Als energie uit biomassa al wordt genoemd, betreft het vaak enkel biomassa meestook in kolencentrales en is de toon vaak negatief. Onterecht. Om de Parijs-afspraken te realiseren dient de innovatie en marktintroductie van bio-gebaseerde technologie te worden versneld. Daarom onderschrijven wij het belang van deze nieuwe Federatie.”

Jaap Kiel vertelt verder: “We staan voor een enorme uitdaging, als we biomassa in 2050 een  noodzakelijke rol willen laten spelen in de energietransitie. Veel benodigde technologie is nog niet commercieel beschikbaar. Ontwikkeling en marktintroductie van technologie vergen typisch 10 tot 20 jaar en daarbovenop komt nog de tijd nodig voor grootschalige uitrol. Ook het beschikbaar maken van benodigde volumes duurzame biomassa, de ontwikkeling van logistieke ketens om biomassa te importeren en goede certificeringssystemen om de duurzaamheid te borgen vereisen grote inspanningen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.