Ads Top

Oproep voor meer windparken in gebied boven de Wadden

Er gaat niets boven de Groninger waddenwind. Dat is de conclusie van het rapport Offshore wind boven de Wadden dat in opdracht van de provincie Groningen is opgesteld en is aangeboden aan de minister van Economische Zaken. De provincie Groningen roept de minister op om veel meer windparken boven de Wadden mogelijk te maken. Dit draagt bij aan een toekomst zonder aardgas, een CO₂-arme energievoorziening en het  levert honderden banen op.

Uit het rapport van onderzoeksbureau BLIX blijkt dat er met de windparken minimaal 10 gigawatt aan windenergie boven de Waddeneilanden kan worden opgewekt. Dit is ruim 15 keer de hoeveelheid van het Gemini windpark, dat een van de grootste offshore windparken ter wereld is. Hiermee zal Groningen een enorme bijdrage leveren aan de vergroening van de Nederlandse energieproductie. De bestaande Groninger energie-infrastructuur en de ontwikkelingen rondom waterstof geven de energietransitie in Nederland een grote impuls.

Het realiseren van meer windenergie boven de Wadden is onderdeel van het Gronings bod dat de gemeente Groningen en de provincie Groningen op 8 maart 2017 hebben gegeven als reactie op de Energieagenda van het Rijk. Dit aanbod draagt bij aan het aanzienlijk verminderen van de nationale CO₂-uitstoot en aan het behalen van de ambitieuze energiedoelstellingen.

Naast kansen voor het klimaat bieden windparken boven de Wadden ook grote kansen voor de economie zoals werkgelegenheid door de bouw en het onderhoud van de windparken. Daarnaast spreekt het bedrijven aan om zich in de nabije omgeving te vestigen. Volgens gedeputeerde Nienke Homan voor energietransitie is er veel belangstelling bij bedrijven om deze groene stroom af te nemen. Voor Google was de aanwezigheid van lokaal geproduceerde duurzame energie een belangrijke vestigingsfactor. Ook de aanwezigheid van de juiste energie-infrastructuur zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven zich in Noord-Nederland willen vestigen.

Uiteindelijk bepaalt het Rijk waar de windparken op zee komen. Gelet op de enorme mogelijkheden die wind boven de Wadden biedt roept de provincie het Rijk op om windenergie boven de Wadden mogelijk te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.