Ads Top

Nuon doet overname en investeert 200 miljoen Windpark Wieringermeer

Vattenfall, het moederbedrijf van energiebedrijf Nuon, neemt de 32 windmolenposities over van de leden van Windcollectief Wieringermeer. Dit betekent dat Nuon eigenaar wordt van in totaal 82 windmolens van het toekomstige Windpark Wieringermeer, dat het grootste windpark op het Nederlandse vasteland moet worden.

Nuon is al eigenaar van vijftig windmolenposities, en krijgt met de overname een aanzienlijk groter deel in dit windpark. Tien jaar geleden is gestart met dit windpark en is de samenwerking ontstaan tussen ECN, Nuon en vennoten en Windcollectief Wieringermeer. ECN blijft eigenaar van de overige zeventien windmolens in het windpark. Daarnaast komt er één windmolen beschikbaar voor de omwonenden, de Poldermolen. Het nieuwe windpark telt daarmee straks honderd windmolens die gezamenlijk circa 1,3 miljard kWh stroom per jaar produceren, waarmee ongeveer 370.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.

Naast de overname van de 32 windmolenposities heeft Nuon het investeringsbesluit genomen voor de eerste bouwfase van Windpark Wieringermeer. Hiermee is een investering gemoeid van circa 200 miljoen euro. Dit betekent dat de bouw kan starten van de eerste vijftig windmolens. De eerste werkzaamheden beginnen in 2018 en de bouw van de turbines start in 2019. Vanaf 2020 zullen ze de eerste stroom produceren. Deze vijftig turbines hebben gezamenlijk een capaciteit van 180 MW.

Het moederbedrijf van Nuon, Vattenfall, heeft een grote duurzaamheidsambitie en wil binnen één generatie fossielvrij zijn. Windenergie is een van de bronnen om dit te bereiken. Zo zal het bedrijf de komende vijf jaar zo’n vijf miljard euro investeren in windontwikkeling in verschillende delen van Europa. Nederland is een belangrijke markt voor deze windplannen. “De overname van de 32 windmolenposities en het investeringsbesluit om de eerste vijftig turbines ook daadwerkelijk te gaan bouwen, zijn een belangrijke stap in onze strategie om steeds meer te investeren in duurzame energiebronnen”, zegt Peter Smink, CEO van Nuon. “Als Nuon zijn we al jarenlang een koploper op het gebied van windenergie. Door het opschalen produceert dit park drie keer zoveel groene stroom als in de oude situatie. We verstevigen hiermee onze positie en bovendien stellen we onze klanten zo in staat om steeds duurzamer te worden.”

“Het Windcollectief stond voor de keuze om het park in eigen beheer te blijven ontwikkelen, of haar aandeel nu te verkopen aan Nuon. We hebben voor het laatste gekozen. Ondernemen in windenergie brengt veel onzekerheid en ondernemersrisico’s met zich mee; denk aan lage stroomprijzen en de kans op weinig wind. Door het aandeel te verkopen kiest WCW voor zekerheid,” aldus Jaap van der Beek, voorzitter van Windcollectief Wieringermeer. WCW zal ook na de verkoop van de molens als partner van Nuon betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling en zich maximaal inzetten om van Windpark Wieringermeer een succes te maken.

De voorbereidingen van de bouw van het windpark zijn inmiddels al gestart. Afgelopen jaar zijn de oude windmolens van Nuon die in de Wieringermeer stonden verkocht. Deze windmolens krijgen grotendeels een tweede leven. Dit jaar nog zullen de eerste grondwerkzaamheden opstarten om in 2018 ook echt te kunnen beginnen met de aanleg van dit grote windpark.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.