Ads Top

Inloopavond zonne-energie bij monumenten

Op dinsdag 26 september organiseert de gemeente Den Bosch een inloopavond. Deze avond is van 19.00-21.00 uur in het Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7. Belangstellenden kunnen hier terecht met vragen over de mogelijkheden voor zonne-energiemaatregelen bij monumenten en in beschermde stadsgezichten.

Van 25 september 2017 tot 6 november ligt het ontwerp van de nota ‘Zonne-energiemaatregelen bij monumenten en in beschermde gezichten’ ter inzage. ‘s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De gemeente wil het verduurzamen van woningen, monumenten en gebouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten stimuleren. Daarbij is wel oog voor de cultuurhistorische waarden van de gebouwen. Met deze nota komt er een duidelijk kader en wordt er meer ruimte gegeven aan maatwerk en vernieuwing.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.