Ads Top

ECN gaat samenwerken in vijf innovatieve TKI-projecten voor energie efficiency in de industrie

ECN gaat aan een vijftal nieuwe, innovatieve TKI onderzoeksprojecten meewerken die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van industriële processen en aan de doelstellingen voor vermindering van CO2 emissies in Nederland, te weten: Industrial Drying Energy-efficiently using Absorption (IDEA), Thermoelectric conversion of waste heat to power and process heat, Cost reduction industrial PEM electrolysers (NEXTGENP2H2), Organic solvent nanofiltration membranes on low cost ceramic supports (COSMOS) en Heat-integrated Distillation enabling innovative ethylene crackers (HEADLINES).
  • Industrial Drying Energy-efficiently using Absorption (IDEA)
    In dit project gaat het om de efficiënte terugwinning van de warmte uit de uitgaande vochtige lucht van een sproeidroger door absorptie van het vocht in deze lucht. Het doel van het project is de technische en economische haalbaarheid aan te tonen van het sorptie droog concept voor toepassing op (sproei)drogers. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Cargill en Bronswerk Heat Transfer.
  • Thermoelectric conversion of waste heat to power and process heat
    Het voornaamste doel van dit project is de ontwikkeling van economisch haalbare concepten die hoge-temperatuur restwarmte in de industrie kunnen omzetten in elektriciteit en nuttige warmte voor sectoren zoals staal, aluminium, glas, glaswol, steenwol, cement, keramiek en chemie. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met RGS Development, Tata en Ardagh.
  • Cost reduction industrial PEM electrolysers (NEXTGENP2H2)Samen met partners Hydron Energy en Frames wordt binnen dit project een 50kW PEM elektrolyser systeem uitvoerig getest voor de productie van waterstof uit duurzame elektriciteit om te kunnen komen tot verdere kostenreductie en opschaling van het systeem naar 1 MW.

  • Organic solvent nanofiltration membranes on low cost ceramic supports (COSMOS)De focus van dit project is de ontwikkeling van een 40% efficiëntere scheidingsproces door vervanging van verdamping met een drukgedreven nanofiltratieproces. Het doel is om samen met producent Coorstek, Universiteit Twente en ISPT nieuwe stabiele nanofiltratie membranen op te schalen naar pilot-schaal voor de scheiding van organische mengsels bij Shell.

  • Heat-integrated Distillation enabling innovative ethylene crackers (HEADLINES)De elektrisch-gedreven destillatie kolom (HIDiC) maakt het mogelijk de CO₂ emissies in het kraker-proces sterk terug te dringen. Na  succesvolle bench-schaal testen bij ECN, zal binnen dit project samen met Dow Benelux, Bronswerk Heat transfer, Technip Benelux en ISPT de kennis worden ontwikkeld die nodig is voor het ontwerp van een field unit.
Deze projecten zijn gehonoreerd in het kader van een tender van de TKI Energie & Industrie (E&I) waarbij een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen subsidie aanvraagt voor innovatieve R&D projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de industrie. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.