Ads Top

Provincie verleent omgevingsvergunning aan vijf windparken

Voor vijf windparken is een omgevingsvergunning verleend door de provincie Groningen. Hiermee is de bouw van deze windparken weer een stap dichterbij. Het gaat om drie windparken rondom Delfzijl; Oosterhorn, Geefsweer, Delfzijl Uitbreiding Zuid, en om twee windparken rondom de Eemshaven; Oostpolder en Oostpolderdijk. Samen zijn de parken goed voor ongeveer 300 megawatt, waarmee we als provincie goed op weg zijn naar de 855,5 megawatt die nodig is in 2020, zoals afgesproken met het Rijk.

Voor alle windparken wordt een gebiedsfonds opgezet, een fonds waarin de ontwikkelaars geld storten voor de omgeving. Verder worden binnen het windpark Oostpolder twee dorpsmolens ontwikkeld, die deels worden gefinancierd vanuit het provinciaal Revolverend Fonds. Daardoor kunnen de direct omwonenden financieel participeren zonder er zelf in te investeren. Dat is uniek in Nederland. Voor Geefsweer verhoogt de organisatie die het windpark exploiteert, de bijdrage aan het gebiedsfonds. Daarnaast krijgen de direct omwonenden van windpark Delfzijl Uitbreiding Zuid een jaarlijkse bijdrage.

Zowel de Welstandscommissie als de Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft voor de komst van de genoemde windparken een positief advies afgegeven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.