Ads Top

VNPI benoemt nieuwe directeur

Het Algemeen Bestuur van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) heeft Erik Klooster (39) per 1 april 2016 benoemd tot directeur van de vereniging. Klooster volgt Margaret Hill op die deze functie sinds april 2011 heeft bekleed.

Klooster is sinds 2013 hoofd Government Affairs voor BP Nederland. Hij begon zijn loopbaan in de energiesector bij E.On Benelux. Daar voor werkte hij bij ACM alsook in de Tweede Kamer.

Het VNPI-bestuur is Margaret Hill erkentelijk voor haar inspanningen voor de olie sector in Nederland. Hill heeft met veel kennis en inzet de sector vertegenwoordigd in zulke uiteenlopende zaken als het Convenant Haventarieven voor ruwe olie en de totstandkoming van het Handboek Milieu en Techniek voor tankstations. Tevens vertegenwoordigde zij de sector in het Algemeen Bestuur van VNO-NCW.

Met de benoeming van Klooster tot directeur wil de VNPI de door Hill ingeslagen weg vervolgen en de belangrijke rol van fossiele brandstoffen en de productie ervan breder erkend krijgen. Fossiele brandstoffen zullen nog lange tijd een belangrijke plek innemen in de energiemix. Door middel van efficiëntere motoren en hybride auto's kan de CO2 uitstoot significant verminderd worden. De Europese raffinagesector heeft het echter moeilijk en kampt onder meer met overcapaciteit. Het is daarom belangrijk dat de Nederlandse raffinaderijen concurrerend kunnen blijven en regelgeving een gelijk speelveld ten opzichte van het buitenland verzekert.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.