Ads Top

Noord-Holland maakt zonnecollectoren Rijsenhout mogelijk

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stopt de procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het plaatsen van zonnecollectoren in Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer.

De zonnecollectoren zullen groene stroom leveren aan het naastgelegen glastuinbouwbedrijf.
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in juli 2015 hiertegen beroep ingesteld. Het gebied waar plaatsing van de zonnecollectoren is voorzien, is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening namelijk aangeduid als glastuinbouwconcentratiegebied. Er zijn geen andere functies dan kassen toegestaan. Bovendien paste dit initiatief niet in de vastgestelde visie voor de Greenport Aalsmeer. 

Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft inmiddels aangegeven het een goed initiatief te vinden en de provincie gevraagd mee te werken aan de plaatsing van zonnecollectoren. Op 26 januari 2016 heeft het college daarop besloten de procedure te beëindigen. 

Gedeputeerde Joke Geldhof: "De provincie wil initiatieven en innovaties op het gebied van duurzame energie aanjagen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk verminderen. Nu de Stuurgroep zich achter dit initiatief heeft geschaard, kunnen we de beroepsprocedure stoppen. Goed nieuws voor de duurzaamheid in Noord-Holland.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.