Ads Top

Assen wil aansprekend Europees energieproject in wijk De Lariks

B en W vragen Brussel om steun voor een project dat in de wijk De Lariks moet leiden tot een lager energieverbruik en een afname van de mobiliteit. B en W hopen die doelen te bereiken door gedragsverandering en technologische innovaties. De gemeente is door de provincie en PNO Consultants benaderd om het project op zich te nemen.

De uitvoering van het project E-Intelligence moet een model opleveren dat ook toepasbaar is in andere, vergelijkbare wijken. Voor De Lariks is bewust gekozen omdat het een naoorlogse wijk is waar in veel woningen nog geen energiebesparende maatregelen zijn genomen. Deelname van bewoners gebeurt op vrijwillige basis.

Het project heeft een looptijd van vijf jaar. De ambitie is dat deelnemers  jaarlijks tien procent besparen op hun energieverbruik en door inzicht in hun rijgedrag de auto vaker laten staan. Om die doelen te bereiken wordt allereerst ingezet op bewustwording. Vervolgens worden allerlei data over energieverbruik en mobiliteit gemeten en geanalyseerd. Daarna wordt de deelnemers een pakket aan maatregelen aangeboden. Dat biedt de mogelijkheid om te kijken of maatregelen effect op het gedrag hebben en in welke technische maatregelen bewoners wel en niet zijn geïnteresseerd.  

Binnen het project werkt de gemeente samen met onder andere Sensor City, dat ervaring heeft op het gebied van mobiliteit, de Hanzehogeschool en Entrance. Entrance is een proeftuin voor energieprojecten. Daarnaast is ook het Asser ingenieursbureau Cedel betrokken, dat ervaring heeft met complexe projecten op het terrein van energie. PNO Consultants uit Groningen neemt deel vanwege zijn financiële kennis van het aanboren van subsidies. Ook zoekt de gemeente aansluiting bij woningcorporatie Actium die veel huurwoningen in de wijk heeft.

De belangstelling voor Europese subsidieregelingen is groot. Het is niet vanzelfsprekend dat het project ook wordt gehonoreerd. Daar komt in de loop van dit jaar duidelijkheid over.  

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.