Ads Top

NAM viert eerste verjaardag van onderhoudsschip Kroonborg

Een jaar geleden heeft NAM het onderhoudsschip de Kroonborg in gebruik genomen voor werk aan de onbemande platforms op de Zuidelijke Noordzee.

De Kroonborg met een lengte van bijna 80 meter is een werkplaats, magazijn, hotel en transportmiddel. Het biedt plaats aan 60 personen, waaronder veertig technici. Met het onderhoudschip werkt het personeel gedurende twee weken aaneengesloten aan meerdere platforms. Technici gaan lopend naar het werk via een stabiele loopbrug, aangesloten op een geavanceerd systeem dat golfbewegingen compenseert.

Een kraan verlaadt materieel met vergelijkbare techniek. Het ontwerp met de voortstuwing zorgt voor een zeer comfortabele ligging op zee. De Kroonborg is het eerste offshore schip ter wereld dat zal gaan varen op de GTL-brandstof, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas met minder uitstoot dan conventionele brandstoffen voor schepen.

De inzet van de Kroonborg leidt tot kostenreductie door effectieve inzet van materieel met minder boten en helikopters en tot meer werkbare uren. De effectieve inzet van medewerkers is met de Kroonborg het afgelopen jaar met 30% verhoogd. In één jaar tijd zijn 12.500 keer medewerkers overgezet om te werken aan de platforms waarbij zich geen ongevallen zich voorgedaan.
Circa 10% van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen. Op de Noordzee wordt het aardgas uit steeds kleinere gasvelden gewonnen omdat de grotere velden al leeg zijn. Het kost dan ook steeds meer investering en moeite om dit gas te winnen. Door slim gebruik te maken van bestaande infrastructuur, beter inzicht in de ondergrond en betere technieken kunnen tegenwoordig steeds kleinere velden economisch rendabel worden gewonnen.

Daarnaast kunnen bewezen technieken van gaswinning op land offshore worden ingezet, zoals het injecteren van schuim. Op deze manier kan een groter percentage gas uit velden worden gewonnen. Verder is er een ontwikkeling gaande waarbij grote bemande productieplatforms, die voorzien zijn van gasbehandelingsfaciliteiten worden omgebouwd tot onbemande locaties, omdat het gas centraal behandeld wordt. Veel van de onbemande platforms worden nu door de Kroonborg onderhouden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.