Ads Top

Provincie ontvangt aanvragen voor drie windparken

De provincie Noord-Holland heeft drie aanvragen ontvangen in het kader van de Herstructurering Wind op Land voor de realisatie van windparken in Noord-Holland. Deze windparken zijn goed voor in totaal circa 50 megawatt bruto (circa 35 MW netto).

Initiatiefnemers kunnen tot 15 mei hun aanvragen indienen bij de Omgevingsdienst NZKG (OD NZKG). In het najaar start naar verwachting de besluitvorming over de eerste vergunningen, deze wordt dan in het voorjaar van 2017 afgerond.

Gedeputeerde Tjeerd Talsma: “Het loket voor het indienen van de aanvragen is op 15 januari geopend. De eerste drie aanvragen kwamen direct na openstelling binnen en we verwachten de komende maanden nog meer plannen. Ik reken er op dat we onze opgave van 685,5 MW in 2020 gaan realiseren en dat de windturbines van de Herstructurering Wind op Land voornamelijk in het Noordzeekanaalgebied komen.”

De locaties waarvoor aanvragen zijn ingediend zijn: Nieuwe Hemweg, Noordzeeweg (Amsterdam) en Waardpolder (Hollands Kroon).

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan de kaders voor de windparken. De mogelijkheden voor realisatie van de windparken zijn besproken met de OD NZKG, gemeenten, initiatiefnemers en inwoners. In december 2015 heeft de provincie een overzicht gepubliceerd met daarop de kansrijke initiatieven. De aanvragen die tot nu toe zijn ingediend behoren tot die kansrijke categorie.

Op de lijst staat ook een aantal aanvragen die tot nu toe niet kansrijk zijn omdat ze niet voldoen aan de kaders. Eén van de plannen in deze categorie is de aanvraag van GDF voor turbines in Midwoud. De provincie heeft steeds aangegeven de principe-aanvraag niet in behandeling te nemen omdat de locatie in een weidevogelleefgebied ligt. Inmiddels is een wijziging voorzien van het weidevogelbeleid. Deze grond om een eventuele aanvraag niet in behandeling te nemen is daarmee komen te vervallen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.