Ads Top

Fries krediet voor Windpark in IJsselmeer

De provincie Fryslân is bereid financieel te participeren in het toekomstige Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten maximaal €127 miljoen krediet beschikbaar te stellen. Zo maken GS werk van hun ambitieuze doelstellingen voor duurzaamheid.

De provincie wil dat in 2025 een kwart van de benodigde energie in Fryslân zonder fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Door mee te investeren in het windpark kan het college de belangen van de inwoners van Fryslân beter waarborgen. De coalitie heeft afgesproken hiervoor maximaal €127 miljoen te uit te lenen.

GS verbinden wel voorwaarden aan de investering in Windpark Fryslân. De provincie moet zeggenschap krijgen en de investering moet voldoende rendement opleveren. De eventuele opbrengsten wil GS gedeeltelijk beschikbaar stellen voor Friese dorpen met duurzame ambities. Verder wordt bekeken of met de revenuen de toerisme-economie in streken die last hebben van windmolens versterkt kan worden.

GS staan voor de keuze om aandelen te nemen of leningen te verstrekken, of beide. Ook het moment van ‘instappen’ (bouwfase of exploitatiefase) moet worden bepaald. Dit maakt verschil wat betreft risico’s en rendementen.

Investeren in het park is al met al een complexe zaak en vergt daarom gedegen onderzoek. Hetzelfde geldt voor de onderhandelingen met de initiatiefnemers. Mocht de provincie met de private initiatiefnemers tot overeenkomst komen dan gaat het om de grootste publiek private samenwerking in Nederland rond duurzame energie. Het onderhandelingsresultaat wordt op zijn vroegst over een half jaar ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.