Ads Top

Lagere resultaten voor Alliander

Het netto resultaat van Alliander daalde van 323 miljoen euro in 2014 naar 235 miljoen na belastingen in 2015. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bijzondere baten in 2015. Daarnaast hadden met name toegenomen precarioheffingen en hogere doorbelaste kosten van TenneT een negatief effect op het resultaat. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2015 dat het netwerkbedrijf vandaag heeft gepubliceerd. Verder bereikte Alliander in het afgelopen jaar overeenstemming met Enexis over een omvangrijke ruil van regionale netwerken, die per 1 januari 2016 gerealiseerd is.

Door lagere bijzondere baten en lasten in 2015 is het netto resultaat met 59 miljoen gedaald. Daarnaast stegen precarioheffingen met 30 miljoen tot 110 miljoen (een stijging van 37%) en was er een toename van de doorberekende kosten van TenneT met 17 miljoen.

Alliander en Enexis ruilden op 1 januari 2016 regionale netwerken: netwerken van Enexis in Friesland en Noordoostpolder zijn onderdeel geworden van Alliander en het netwerk in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet) is onderdeel geworden van Enexis. Als gevolg hiervan realiseert Alliander in 2016 een boekwinst op de verkoop van Endinet. Het voorlopige bedrag van deze boekwinst is toegelicht in het jaarverslag over 2015, maar zal worden verwerkt in de cijfers over 2016. De voorlopige boekwinst bedraagt Euro173 miljoen, waarvan voor een bedrag van Euro112 miljoen aan synergie en waardegroei van de activa is gerealiseerd.

De omzet bleef nagenoeg stabiel op 1.586 miljoen (2014: 1.594 miljoen). De totale kosten stegen en bedragen 378 miljoen in 2015 (2014: 317 miljoen). Deze stijging was met name het gevolg van hogere kosten voor precario, hogere doorberekende kosten vanuit netbeheerder TenneT en hogere onderhoudskosten voor instandhouding van netten. De overige operationele kosten dalen met Euro14 miljoen ten opzichte van 2014. Alliander blijft werken aan verdere verbetering van de efficiency.

De kosten voor precario - de gemeentelijke heffing die Alliander moet betalen voor het gebruik van openbare grond - blijven toenemen: van Euro80 miljoen in 2014 naar Euro110 miljoen in 2015, een stijging van ruim 37 procent. Deze lokale heffingen leiden tot een verhoging van de tarieven voor alle klanten (ongeveer 37 euro per klant per jaar), terwijl precario door slechts een aantal gemeentes wordt geheven. Alliander ondersteunt daarom het initiatief van Minister Plasterk om precarioheffing te begrenzen en af te bouwen, ook al is de voorziene overgangsperiode erg lang.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.