Ads Top

Evides en Eneco openen drijvend zonnepark op Berenplaat

Op 8 april openden Evides Waterbedrijf en Eneco een drijvend zonnepark op het spaarbekken van productielocatie Berenplaat in Spijkenisse. Hiermee wordt 21 procent van de energiebehoefte van de drinkwaterzuivering duurzaam ingevuld. Het is de volgende innovatieve stap naar het energieneutraal maken van het drinkwaterproductieproces van Evides. Het drijvende park bestaat uit 2 eilanden van ongeveer 1,5 hectare met in totaal 8804 zonnepanelen.

Op jaarbasis wekt het park ongeveer 4.876 MWh op, uiteraard afhankelijk van het aantal zonne-uren. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 2000 huishoudens. De opgewekte elektriciteit wordt door Evides zelf gebruikt voor de locatie Berenplaat. Ongeveer 21% van de totale energiebehoefte van het productieproces zal hierdoor gedekt worden.

Bij de ontwikkeling van het zonnepark stelde Evides als voorwaarde dat de energieopwekking geen impact mag hebben op de waterkwaliteit in het bekken op de Berenplaat. Dit is gevuld met voorgezuiverd rivierwater en is van belang voor de drinkwaterproductie. Eneco en GroenLeven hebben hierop de 2 zonne-eilanden ontwikkeld van ca. 1,5 ha, waarbij een goede waterkwaliteit in de bekkens geborgd blijft. De twee eilanden bestaan in totaal uit 8804 zonnepanelen.

Om verduurzaming in de omgeving een impuls te geven is ook een omgevingsfonds opgericht. Vanuit het fonds wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor de financiering van leefbaarheids- en/of duurzaamheidsprojecten in de gemeente Nissewaard en de gemeente Hoeksche Waard. Erwin Leeuwis, directeur Eneco Asset Ontwikkeling: “Met het omgevingsfonds willen we het mogelijk maken dat de regio ook voordeel heeft van de lokale opwek van energie. Het kan andere initiatieven tot verduurzaming stimuleren zodat we breed met elkaar investeren in een groene toekomst. ” Binnenkort verschijnt meer informatie op de websites van Evides en Eneco over het omgevingsfond

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.