Ads Top

ACM maakt standaardcontracten congestiemanagement voor zonne- en windprojecten mogelijk

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft goedkeuring gegeven aan netbeheerders om te werken met standaardcontracten bij congestiemanagement. Deze contracten hebben de netbeheerders in samenwerking met Holland Solar en Energie Samen opgesteld met als doel om makkelijker tot afspraken te komen tussen netbeheerders en producenten van duurzame energie als het gaat om congestiemanagement.

Op momenten dat de zon veel schijnt of de wind hard waait, is het elektriciteitsnet op veel plekken vol. Hierdoor ontstaan wachtrijen voor partijen die ook een aansluiting willen op het elektriciteitsnet. Daarom moeten we slimmer omgaan met de ruimte die we hebben. Eén van de manieren om efficiënt om te gaan met de beschikbare netcapaciteit is congestiemanagement. Congestiemanagement houdt in dat producenten en afnemers van elektriciteit helpen het net minder te belasten door op de momenten dat er te veel stroom het net op komt tijdelijk minder te leveren. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding van de netbeheerder.

Tot nu toe komt congestiemanagementcontracten nog moeizaam tot stand. Zo is er nog geen goed beeld van welke vergoeding voor flexibiliteit redelijk is. Als netbeheerders met iedere nieuwe exploitant afzonderlijk afspraken moeten maken over de (financiële) voorwaarden van congestiemanagement, kost dat veel tijd. Met producenten die straks gebruikmaken van de standaardcontracten met een prijsformule en een gemaximeerde vergoeding voor het tijdelijk afschakelen van productie zijn die lange onderhandelingen niet meer nodig.

Ieder kwartaal voeren de netbeheerders een herberekening uit in de congestiegebieden waar onderzoeken zijn afgerond. Die herberekening maakt duidelijk of er nog extra ruimte kan worden vrijgegeven tot aan de technische- en financiële grens. Als dat zo is kan die ruimte worden toegekend aan producenten van duurzame energie die op de wachtlijst staan. Door gebruik te maken van het standaardcontract kunnen producenten en netbeheerders sneller tot afspraken komen. Waardoor we verwachten dat er extra capaciteit op de netten vrijkomt. Hoe dit in de praktijk uitwerkt, zullen we zien als de netbeheerders een herberekening hebben uitgevoerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.