Ads Top

Stedin publiceert investeringsplan

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de investeringsplannen van netbeheerders Coteq, Enexis, GTS, Liander, RENDO, Stedin, TenneT op land, TenneT op zee en Westland Infra getoetst en deze op 9 april goedgekeurd om de investeringsplannen definitief te maken. Daarop heeft Stedin haar definitieve investeringsplan 2024 op 17 april gepubliceerd.

In het investeringsplan staan de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die tussen 2024 en 2033 in de elektriciteits- en gasnetten gedaan worden. Het toetsen van de investeringsplannen van netbeheerders door de ACM is oorspronkelijk ingevoerd om de noodzakelijkheid van investeringen te controleren. Inmiddels is de congestieproblematiek – de filevorming op het net – zo groot geworden dat er meer zorgen zijn over de vraag of netbeheerders investeringen tijdig kunnen doen. Omdat netbeheerders niet alles tegelijk kunnen doen, is het vooral belangrijk dat zij duidelijkheid geven over hun planning en eventuele redenen van vertraging.  

In dat kader heeft de ACM met de grootste netbeheerders Enexis, Liander, Stedin en TenneT afspraken gemaakt over een verbetertraject voor het concretiseren van hun investeringsplannen. De toezichthouder en netbeheerders hebben afgesproken dat er uiterlijk 1 september 2024 een verbeterplan ligt met concrete mijlpalen. Hierin werken de netbeheerders uit hoe ze de navolgbaarheid van prioritering inzichtelijker maken. De ACM zal de voortgang van de verbeterplannen monitoren. Daarbij heeft de ACM een brief over de toetsing van de investeringsplannen, de melding van onderinvesteringen en het verbetertraject naar de (demissionair) minister van Economische Zaken en Klimaat gestuurd.

De focus van Stedin blijft in deze energietransitie gericht op zoveel mogelijk energie-infrastructuur bijbouwen. Zo bouwt Stedin in 2024 bijna 400 megawatt aan nieuw vermogen, dat is genoeg elektriciteit om twee keer de stad Utrecht van stroom te voorzien. Daarnaast wordt 700 kilometer aan nieuwe kabels in de grond gelegd en worden zo’n 400 transformatorhuisjes geplaatst om de omgeving van stroom te kunnen voorzien. In totaal investeert Stedin dit jaar 924 miljoen euro in de uitbreiding van haar netten. Om het verschil tussen wat moet en wat kan te verkleinen, wordt maximaal opgeschaald wat betreft het werven van vakbekwaam personeel en het verkrijgen van voldoende materiaal. Tegelijkertijd voert Stedin intensieve gesprekken met (lokale) overheden, grondeigenaren, aannemers, bedrijven en energiegebruikers om te bepalen hoe verder versneld kan worden. Dat kan namelijk alleen door anders én intensief samen te werken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.