Ads Top

Realisatie zonnepark in gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is van plan om de aanleg van een zonnepark en een bijbehorende batterijopslag tussen de Roeleveenseweg, de A12 en golfclub BurgGolf voor de duur van 25 jaar mogelijk te maken. De ontwerp Omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 4 april voor 6 weken ter inzage voor inspraak. Als de vergunning wordt verleend zal de ontwikkelaar, tevens exploitant Sunvest, een 9.7 hectare park aan teleggen.

Met de toevoeging van het zonnepark wordt een bijdrage aan de energietransitie geleverd. Daarbij biedt de tijdelijke invulling van zonne-energie op locatie voor de duur 25 jaar de mogelijkheid om tot een uiteindelijk ontwikkeling van recreatie, natuur en landschap ter plaatse te komen. Bij de aanleg van het tijdelijke park zijn dan ook natuur en recreatie elementen voorzien.

Een initiatiefnemer voor een zonneveld neemt in eerste instantie contact op met de gemeente. De gemeente bepaalt wat zij van het initiatief vindt en betrekt daarbij het provinciale beleid. Voor een zonneveld is het daarbij van belang dat de gemeente nagaat in hoeverre het initiatief past binnen het ruimtelijke beleid voor zonne-energie en de overige provinciale (ruimtelijke) kaders. Dit is vergelijkbaar met elke ontwikkeling buiten bestaand stads- en dorpsgebied.

De provincie wil het opwekken van zonne-energie ondersteunen, maar ook het landschap en de onbebouwde ruimte in Zuid-Holland beschermen. Daarom kijken we vooral naar de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken binnen de bebouwde omgeving, bij voorkeur op het dak. Toch zijn er ook initiatieven om zonnevelden buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) aan te leggen. Hoe zorg je ervoor dat die passen in de omgeving? De kaders hiervoor heeft de provincie opgenomen in de omgevingsvisie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.