Ads Top

ProRail daalt niveau op CO2-Prestatieladder

Na jaren op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder, is ProRail van niveau 5 naar 4 gedaald. De voornaamste reden is dat ProRail haar doelstelling voor de uitstoot door eigen (direct en indirect) energieverbruik voor 2022 niet heeft gehaald.

De uitstoot in 2022 bedroeg 10,6 kiloton. Het doel voor dat jaar was een maximum uitstoot van 8 kiloton, wat vergelijkbaar is met een uitstoot van 889 huishoudens. Een belangrijke reden hiervoor is dat ProRail voor 2022 minder groene stroom heeft ingekocht. Met als gevolg dat een deel van het elektriciteitsgebruik grijs was. Daarnaast was 2022 voor de energiemarkt een turbulent jaar door de start van de oorlog in Oekraïne. Ook liepen sommige energiebesparingsmaatregelen vertraging op, waardoor er minder gereduceerd is dan gepland.

Bij stations is niettemin een forse besparing gerealiseerd: de CO2-emissies zijn gehalveerd ten opzichte van 2021. Maatregelen als isoleren, minder verwarmen en beter meten dragen hieraan bij. Verder is het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit op eigen assets in 2022 toegenomen tot 1.600.000 kWh. Dit zal de komende jaren verder toenemen door projecten als zonnepanelen op fietsenstallingen en geluidsschermen. Door het nemen van nieuwe maatregelen en het uitvoeren van de vertraagde maatregelen, denkt ProRail haar ambitie in de komende jaren te kunnen realiseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.