Ads Top

Flexibel gebruik elektriciteitsnet Gelderland en Flevopolder minimaal mogelijk

In oktober 2023 publiceerde de landelijke hoogspanningsnetbeheerder TenneT de resultaten van het congestieonderzoek voor afname van elektriciteit in Flevopolder, Gelderland en Utrecht (FGU). De afgelopen maanden hebben de netbeheerders TenneT en Liander onderzocht welke oplossingen mogelijk zijn om de ruimte op het net beter te benutten. Helaas is uit een analyse gebleken dat de ruimte voor extra elektriciteitsgebruik door het toepassen van flexibele contracten, waarbij energieverbruik in de tijd verplaatst wordt, minimaal is. Dit is een harde boodschap voor Liander klanten in Gelderland en de Flevopolder.

Een flexibel contract betekent dat klanten buiten de pieken elektriciteit gebruiken. Het biedt de mogelijkheid om ondanks het volle elektriciteitsnet, tóch klanten te helpen. Hier is ook door Liander in Gelderland en de Flevopolder op in gezet, omdat alle mogelijkheden moeten worden benut. Maar om flexibele contracten daadwerkelijk toe te kunnen passen is ruimte nodig op zowel het regionale elektriciteitsnet van Liander als op het hoogspanningsnet van TenneT. Het blijkt nu dat de belastingprofielen van het regionale elektriciteits- en hoogspanningsnet zelden overeenkomen. Anders dan op het regionale net ziet TenneT op het hoogspanningsnet ook buiten de ochtend- en middagpiek op andere momenten piekbelasting. Deze pieken laten zich ook moeilijk voorspellen. Dit betekent voor de klanten van Liander in de Flevopolder en Gelderland dat de mogelijkheden een flexibel contract aan te gaan waarmee zij het elektriciteitsverbruik verspreiden zeer beperkt zijn.

Liander gaat in gesprek met klanten om te bekijken wat de impact is en wat er misschien nog wel mogelijk is. Klanten die vóór de vooraankondiging van TenneT op 17 november 2022 van congestie op het hoogspanningsnet een offerte hebben ontvangen, worden geholpen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.