Ads Top

Groen licht voor nieuw elektriciteitsstation Lelystad Larserringweg

Netbeheerders TenneT en Liander kunnen dit najaar starten met de bouw van een nieuw elektriciteitsstation (150/20 kV) aan de Larserringweg in Lelystad. De gemeenteraad van Lelystad heeft het bestemmingsplan hiervoor op dinsdag 26 maart vastgesteld. De bouw van dit station maakt onderdeel uit van de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Flevoland en is nodig om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar elektriciteit. Qirion bouwt het station dat naar verwachting in 2027 in gebruik wordt genomen.

Op dit moment gelden er in de Flevopolder (gemeenten Almere, Lelystad, Dronten en Zeewolde) beperkingen voor de levering van elektriciteit aan nieuwe bedrijven en grootverbruikers die extra vermogen willen, omdat het elektriciteitsnetwerk daar vol zit. Na de ingebruikname van het nieuwe elektriciteitsstation Larserringweg, komt er extra elektrische capaciteit beschikbaar in de regio. Voor het definitief oplossen van het volle elektriciteitsnet (ook wel congestie genoemd), is verdere uitbreiding van het hoogspanningsnet nodig. Landelijk netbeheerder TenneT werkt hier de komende jaren hard aan. Naar verwachting zijn de congestieproblemen rond 2029 opgelost.

TenneT en Liander hebben in overleg met gemeente Lelystad en provincie Flevoland een landschapsinpassingsplan opgesteld. Uitgangspunt is dat het nieuwe elektriciteitsstation zo goed mogelijk moet aansluiten bij de omgeving. Daarbij is rekening gehouden met onder andere Natuurpark Lelystad en het open polderlandschap.

Het definitieve bestemmingsplan wordt circa twee weken na het raadsbesluit gepubliceerd en ligt dan zes weken ter inzage voor het indienen van beroep. In september 2024 start de bouw van het nieuwe elektriciteitsstation. In aanloop daar naartoe worden alvast voorbereidende werkzaamheden getroffen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.