Ads Top

Zutphen start met lokaal haalbaarheidsonderzoek opwek zon en wind

De gemeente Zutphen start met een lokaal haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie. In het onderzoek wordt er gekeken naar de ruimtelijke inpassing (geschiktheid van de locatie), draagvlak onder inwoners en andere belanghebbenden én de economische haalbaarheid.  

Het onderzoek draagt op deze manier bij aan de lokale inbreng van de gemeente Zutphen in het verdere proces van Regionale Energiestrategie (RES) en de voorbereiding van de besluitvorming over de RES 1.0 in oktober 2021.

De gemeente Zutphen werkt in de Cleantech regio samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). De regio heeft de opdracht om zoekgebieden aan te wijzen waar grootschalig zon en wind kan worden opgewekt tot 2030 en uiteindelijk 2050. 

In het voorjaar van 2020 is de conceptversie van de RES gepresenteerd met gebieden waar mogelijk grootschalig zonne- en wind energie kan worden opgewekt. In de komende periode wordt het zogenaamde bod van de regio doorgerekend. Daarnaast maakt de regio een verdiepingsslag op ruimtelijke kenmerken van het landschap, het opwekpotentieel en de infrastructuur per zoekgebied. Dat moet leiden tot de RES 1.0 waarin de regio de zoekgebieden ordent en een regionale zonne-strategie uitwerkt. De uitkomsten uit het lokaal haalbaarheidsonderzoek worden meegenomen in het verdere proces naar de RES 1.0.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.