Ads Top

Omzet GasTerra daalt opnieuw door lage gasprijs en afnemende volumes


Gashandelaar GasTerra heeft zijn omzet in 2020 opnieuw zien dalen. Verkocht de onderneming in 2019 nog voor 8,8 miljard euro, vorig jaar bleef de teller steken op 5,5 miljard euro. Het verhandelde volume nam met bijna 10 miljard af tot 41,6 miljard kubieke meter. De winning uit het Groningenveld voor het gasjaar 2019-2020 (1 oktober-30 september) daalde tot ruim 8,6 miljard kubieke meter. De totale gasvraag is niettemin opnieuw toegenomen.

In het vandaag verschenen jaarverslag verklaart GasTerra de lagere omzet uit het teruggelopen gasaanbod uit Groningen en de kleine velden, de gemiddeld hoge temperaturen en de lage gasprijzen. Vooral de zomerperiode vertoonde een diepere prijsdaling dan in voorgaande jaren. Over heel 2020 gemeten kwam de gemiddelde gasprijs uit op 13 cent per kubieke meter; dat is 25 procent minder dan in 2019.

Hoewel deze cijfers mogelijk anders doen vermoeden, is het in Nederland fysiek gebruikte aardgasvolume niet afgenomen. Volgens een voorlopige analyse namen verbruikers het afgelopen jaar in totaal 39,5 miljard kubieke meter af; dat is 1,2 miljard meer dan in 2019. Over een periode van vijf jaar is het beeld nog duidelijker. Tussen 2015 en 2020 is het jaarlijkse fysieke volume gegroeid met in totaal 5,2 miljard kubieke meter, een toename die voornamelijk is toe te schrijven aan de steeds grotere inzet van gascentrales. Dat GasTerra qua omzet en volume niet van deze ontwikkeling kon profiteren, is begrijpelijk. De handelsportfolio van de onderneming bestaat voor een aanzienlijk deel uit binnenlands gas afkomstig uit Groningen en de kleine velden. Deze volumes namen wel substantieel af. De markt compenseerde deze terugval met extra importgas.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.