Ads Top

Vattenfall en Preem bekijken grootschalige productie van fossielvrije waterstof

De samenwerking tussen Vattenfall en het Zweedse brandstofbedrijf Preem gaat de volgende fase in, met als doel fossielvrije waterstof te produceren om biobrandstoffen te kunnen maken.

Momenteel wordt de bouw van een grootschalige productiefaciliteit in de raffinaderij in Lysekil, Zweden, bekeken.

Preem, de grootste brandstofproducent van Zweden, speelt een belangrijke rol in de omschakeling naar meer duurzame brandstof. Vattenfall, de grootste elektriciteitsproducent van Zweden, wil haar klanten en de samenleving helpen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. De productie van fossielvrije waterstof via elektrolyse is slechts een van de oplossingen die worden onderzocht om de uitstoot van de raffinaderijen van Preem te verminderen.

Daarom gaan Vattenfall en Preem nu bekijken of er via grootschalige waterelektrolyse genoeg fossielvrije waterstof kan worden verkregen om aan de vraag van Preem te voldoen. Het onderzoek, dat tegen deze zomer zou worden afgerond, neemt niet alleen de productie van waterstof onder de loep, maar ook de toekomstige levering van elektriciteit aan de raffinaderij. Als het onderzoek op een positief resultaat uitdraait, kan de volgende stap zijn om de bouw van de eerste elektrolysefaciliteit aan de Lysekil-raffinaderij te plannen, goed voor zo'n 200-500 MW.

Foto Janee (cc)

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.