Ads Top

ACM keurt toezegging TenneT goed voor voorkomen stroomstoringen

TenneT heeft een uitgebreid plan opgesteld met maatregelen om stroomstoringen zoveel mogelijk te voorkomen. De netbeheerder komt hiermee tegemoet aan zorgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de leveringszekerheid.

De aanleiding voor de maatregelen is een stroomstoring in de omgeving van Eindhoven op 17 juni 2018. De ACM deed onderzoek naar die storing en verzocht TenneT om de achterliggende problemen meer structureel aan te pakken, om verdere storingen in de toekomst te voorkomen. Naar aanleiding van dit verzoek zegt TenneT toe een breed pakket aan maatregelen te nemen.

De maatregelen die TenneT neemt rusten op vijf pijlers:

Medewerkers: het verder vergroten van kennis, kunde en het bevorderen van kennisdeling bij de medewerkers;
Processen: het verder verbeteren van de processen ten aanzien van beveiliging van het netwerk, zoals het verder uniformiseren van testprocessen;
Lerend vermogen: het opzetten en implementeren van processen waardoor het lerend vermogen van TenneT wordt vergroot;
Onderhoud: het verrichten van doeltreffend onderhoud, zoals toetsen van de uitvoering van onderhoudsbeleid;
Cultuur: het verder bevorderen van een compliance cultuur gericht op naleving van de regels en procedures.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.