Ads Top

HyDelta versnelt onderzoek waterstoftoepassingen

Met een interne kick-off is HyDelta, een landelijk onderzoeksprogramma gericht op het veilig inpassen van waterstof in de bestaande infrastructuur voor gastransport en distributie, deze week formeel van start gegaan.

Het samenwerkingsprogramma beoogt om barrières voor innovatieve waterstofprojecten weg te nemen en heeft een voorlopige looptijd tot januari 2022. Innovaties die het dichtst bij markintroductie zijn worden het eerst aangepakt. Het HyDelta-consortium wordt gevormd door DNV GL, Gasunie, Kiwa, Netbeheer Nederland, New Energy Coalition, TKI Nieuw Gas en TNO.

Het HyDelta-programma richt zich om te beginnen op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor het transport en gebruik van waterstof. Direct toepasbaar onderzoek staat hierin centraal. Geselecteerde onderwerpen zijn: technische aanpassingen in het aardgasnetwerk, veiligheid bij gebruik, metering van waterstof, geur en zichtbaarheid, standaardisering/normering, ontwikkelen van educatietrajecten, de werking van bijmengverplichtingen en de economie van de waterstofwaardeketen. Voor al deze onderwerpen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij of voortgeborduurd op lopende en geplande (internationale) onderzoeken en initiatieven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.