Ads Top

'Planbureau in Monitor realistisch over uitdagingen energiesysteem'

In de eerste Monitor van de concept Regionale Energie Strategieën (RES’en) brengt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de optelsom in beeld van de regionale plannen voor de productie van duurzame energie.

Realisatie van die plannen is echter niet eenvoudig, aldus het PBL. Grootste uitdagingen: de capaciteit van het netwerk en het tekort aan technisch personeel. Netbeheer Nederland onderschrijft de realistische benadering van het Planbureau.

Het PBL ziet naast de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en het gebrek aan voldoende arbeidskrachten nog een complicerende factor: de onzekerheden over soort (zon of wind), locaties en omvang van installaties voor de productie van duurzame energie. Ook het maatschappelijk draagvlak m.b.t. ruimtelijke impact is niet vanzelfsprekend.

Netbeheer Nederland onderschrijft de uitdagingen die het PBL benoemt. Het elektriciteitsnetwerk in ons land is robuust en betrouwbaar; Nederland staat in de wereldtop als het gaat om het geringe aantal stroomstoringen. Het net is echter aangelegd op basis van de vráág van consumenten en bedrijven. Dit systeem gaat volledig op de schop: er is nu soms al veel meer aanbod van duurzame energie dan gevraagd wordt. Ook staan wind- en zonneparken vaak in dunbevolkte gebieden zonder industrie. Dat vereist de snelle aanleg van extra kabels en transformatorstations, terwijl vergunningenprocedures jaren in beslag nemen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar elektriciteit juist toe op andere plaatsen, zoals in de Randstad.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.