Ads Top

TenneT schaalt transportcapaciteit standaard op om uitrol offshore-windenergie te versnellen

Offshore wind speelt een cruciale rol in de energietransitie. In een groeiende trend naar meer duurzame energie bereidt TenneT zich voor op de nieuwe EU-klimaatdoelstellingen.

De Noordzeeregio met zijn offshore windpotentieel wordt zonder twijfel het nieuwe powerhouse van Noordwest-Europa. Dit vraagt om een nieuwe samenwerking tussen de buurlanden rond de Noordzee.

In de toekomst vindt een internationaal gecoördineerde uitrol van Hub-and-Spoke projecten plaats: het combineren van de aansluiting van windenergie, het koppelen van de energiemarkten door middel van interconnectie en een slimme integratie in de belangrijkste onshore netwerken.

In het kader van deze Noordzeevisie heeft TenneT in 2020 een samenwerkingsovereenkomst aangekondigd om de haalbaarheid van de aansluiting van Nederlandse en Britse offshore windparken op de energiesystemen van beide landen via een WindConnector te onderzoeken.

Om grootschaliger en krachtiger windparken op zee aan te kunnen sluiten en zo meer energie op land te brengen, heeft TenneT de beste ervaringen met de Duitse 900 MW HVDC- en Nederlandse 700 MW AC-netaansluitingen gebundeld en verder ontwikkeld. Het resultaat is een nieuwe benadering van het aansluiten van toekomstige netaansluitingen met een transportcapaciteit van 2 Gigawatt (GW) door gebruik te maken van 525 kilovolt (kV) HVDC-systemen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.