Ads Top

'Vervoerssector: kies voor waterstof of elektrisch'

Als we de vervoerssector duurzamer willen krijgen dient hij stevig in te zetten op rijden op waterstof of elektrisch. Zo luidt het stellige advies van promovendus Bunyod Holmatov van de Universiteit Twente.

Er wordt veelal ingezet op biobrandstoffen in de sector, omdat dit de broeikasgas-uitstoot zou verminderen. Maar tegen hoge kosten voor land en water, terwijl de biobrandstoffen slechts een klein deel van de in de vervoerssector verbruikte energie vervangen. Holmatov promoveert op 26 november op dit onderwerp.

De resultaten van het onderzoek van Holmatov tonen aan dat de grond-, water- en koolstofvoetafdruk van alternatieve brandstoffen en elektriciteit sterk variëren afhankelijk van veel onderdelen. Bijvoorbeeld het type outputenergie, de gebruikte grondstof, het land en de aannames over de beschikbaarheid van de grondstof. Hoewel een alternatieve brandstof een kleine CO2-voetafdruk kan hebben en de uitstoot van broeikasgassen kan helpen verminderen, kunnen de water-en landcomponenten ervan hem ongeschikt maken om op grote schaal te produceren of inferieur zijn aan het aanbod van bestaande alternatieven.

Bronnen zoals land en water zijn schaars. Het is daarom belangrijk om de grond- en watervoetafdruk van hernieuwbare energiebronnen te begrijpen. Om zodoende te kunnen vergelijken met de energie die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. We moeten voorkomen dat het ene probleem wordt verruild voor het andere.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.