Ads Top

Utrecht wil inzet biomassa voor energie beperken

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht wil de grootschalige inzet van biomassa voor energie in de provincie Utrecht op langere termijn minimaliseren.

Alleen als er geen alternatieve duurzame energiebron beschikbaar is voor het voldoen aan de warmtevraag, vinden GS gebruik van biomassa toegestaan. GS stellen aan Provinciale Staten (PS) voor om daarnaast een aantal randvoorwaarden op te nemen in de Omgevingsvisie en -verordening.

Mede op verzoek van Provinciale Staten heeft het college van GS onderzoek laten doen naar de vraag of en welke rol biomassa moet spelen bij de energietransitie. Er is onder meer gekeken naar de CO2-uitstoot, gerekend over de hele keten en naar de uitstoot van fijnstof.

Om aan alle afspraken in het Klimaatakkoord te voldoen zijn alle hernieuwbare energiebronnen nodig. Voor de korte termijn ook bio-energie, op voorwaarde dat deze duurzaam is. In 2018 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale energiegebruik in de provincie Utrecht. 70 procent daarvan bestond uit bio-energie, staat in het onderzoek dat door Royal HaskoningDHV is gedaan. De verwachting is dat op langere termijn biomassa steeds minder nodig is als energiebron.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.