Ads Top

Nieuw platform ondersteunt bij afspraken over kabels en leidingen in particuliere grond

Netbeheer Nederland (NBNL) en Vewin hebben gezamenlijk het Platform Leg- en ligrechten opgericht dat ondersteunt bij totstandkoming van redelijke voorwaarden bij contracten voor het leggen en beheren van kabels en leidingen in particuliere grond.

Het platform zal ervoor zorgen dat transparant geborgd is dat de voorwaarden die de netbeheerders hanteren aan de daaraan redelijkerwijs en wettelijk te stellen eisen voldoen.

Over die voorwaarden werd voorheen bilateraal overlegd met LTO. Het recente beëindigen van dit overleg tussen de individuele netbeheerders en LTO was voor Vewin en NBNL aanleiding te kijken hoe dit proces voor hun specifieke branche verder verbeterd kan worden en hoe de redelijkheid en juridische legitimiteit van die voorwaarden kan worden geborgd.

Die verbetering komt er nu in de vorm van het Platform Leg- en Ligrechten, waarin in elk geval NBNL en Vewin participeren. Het platform zal fungeren als intermediair tussen individuele netbeheerders en een commissie van deskundigen aan wie aangesloten partijen hun algemene voorwaarden voor het leggen en instandhouden van kabels en/of leidingen voor advies kunnen voorleggen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.