Ads Top

TNO: Geothermie duurzame energiebron

De CO2-uitstoot van een geothermiebron is in vergelijking met een cv-ketel op aardgas nu al zo’n 90 procent lager terwijl een warmtenet met geothermie als bron 60 procent minder CO2 uitstoot.

In 2030 moeten 1,2 miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Nu zijn dat er circa 400.000.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de totale CO2-emissie van warmtenetten in 2030 gemiddeld 18,9 kilo CO2 per gigajoule (kg/GJ) mag zijn, zeventig procent minder dan cv-ketels nu doen (63,5 kg per GJ). In het voorstel voor de nieuwe Warmtewet ligt de norm  voor 2030 op 25 kilo CO2 per gigajoule per warmtenet.

In het whitepaper berekent TNO hoe hoog de CO2-emissie van een geothermiebron en een warmtenet is. Er blijken 4 bronnen van CO2  zijn: de geothermiebron zelf (bijvangst van methaan), de pompen die het warme water omhoog brengen,  de bijstook van aardgas op piekmomenten en de compensatie van warmteverliezen in het warmtenet. Bij de winning van geothermie komt methaan vrij, de zogeheten ‘bijvangst’. Dit wordt verbrand en zorgt voor 2,2 tot 7,4 kilo CO2 per geproduceerde gigajoule warmte (afhankelijk van de aardlaag/reservoir waaruit de geothermie wordt geproduceerd).  

Ook de pompen die het warme water omhoog brengen stoten CO2 uit, wat de totale emissie voor de geothermie bron op 4,3 tot 8,6 kg per GJ brengt, circa 90 procent lager dan de uitstoot van een CV-ketel. De emissie van de pompen zal overigens wegvallen wanneer de elektriciteitsmix volledig duurzaam is.

Naast de uitstoot bij de geothermiebron komt er bij een warmtenet met geothermie ook CO2 vrij uit andere  bronnen. Bij pieken in de warmtevraag is bijstook met aardgas vooralsnog onontkoombaar. Daarbij komen nog warmteverliezen in het warmtenet die ervoor zorgen dat er meer warmte moet worden onttrokken uit de bron. Dit veroorzaakt op zich geen CO2-uitstoot maar laat wel de totale emissie van het systeem toenemen.  

In het whitepaper wordt berekend dat pieklastvoorzieningen en transportverliezen voor 70 tot 83 procent van de totale CO2-emissie van het warmtesysteem zorgen. Met 20-24 kilo CO2 per geproduceerde gigajoule (circa 60% minder uitstoot dan een cv-ketel) voldoen de warmtenetten op systeemniveau niet zonder meer aan de norm van 18,9 kg CO2 per geproduceerde gigajoule zoals die voor 2030 is vastgesteld. Wel blijven de netten in de voor 2030 berekende casussen binnen de marge van 25 kg CO2 per gigajoule die de concept-Warmtewet noemt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.