Ads Top

Consortium ontwikkelt stresstest voor energietransitie Rotterdamse haven

Binnen het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam werkt een groot consortium aan een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven waarmee investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende (toekomst)scenario’s kunnen worden geanalyseerd. Met dit zogenaamde stresstesten wordt inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een investering over bijvoorbeeld tien of dertig jaar.

Onlangs tekende het consortium de overeenkomst voor het project Gridmaster project. Het consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Het project zal tien maanden in beslag nemen.

De energietransitie is volop in ontwikkeling en zal ook in de haven van Rotterdam leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur, die onder andere afhankelijk is van de bijdrage die wordt verwacht van bijvoorbeeld aardgas, waterstof en elektriciteit in de toekomst.

De benodigde energie-infrastructuur hangt ook sterk af van ontwikkelingen in de haven zelf. Omdat dit moeilijk te voorspellen is, is het lastig tot gedegen investeringsplannen te komen. Keuzes die nu gemaakt worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende infrastructuur of tot investeringen die onnodig blijken. U

De Gridmaster-methode moet leiden tot kansrijke geïntegreerde investeringsplannen voor de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven; denk aan aardgas, waterstof en elektriciteit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.