Ads Top

Subsidie voor wijken en dorpen in Groningen die van het aardgas afgaan

De provincie Groningen stelt 4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten om een wijk of dorp van duurzame warmte te voorzien. Hiermee stimuleert de provincie de ontwikkeling van innovatieve projecten waarbij huishoudens overstappen op een duurzame manier van koken en verwarmen.

Dit is nodig omdat in het Klimaatakkoord afgesproken is dat in 2050 alle woningen en gebouwen van het aardgas moeten zijn. Initiatiefnemers voor deze projecten zijn onder andere warmtebedrijven en gemeenten.
 
Het ontwikkelen en uitvoeren van warmteprojecten kent verschillende uitdagingen. Er moeten grote (voor)investeringen worden gedaan om warmtebronnen en infrastructuur te realiseren. Bijvoorbeeld voor nieuwe technieken die nodig zijn voor de ontwikkeling en exploitatie van warmtebronnen en voor de opslag en distributie van warmte. Verder is het ook belangrijk om inwoners te betrekken bij de projecten. Gemeenten, warmtebedrijven en andere initiatiefnemers van warmteprojecten zetten hier volop in.
 
De subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen wordt mogelijk gemaakt met financiering van Nationaal Programma Groningen. Projecten die gebruik maken van de subsidie moeten zorgen voor cofinanciering en binnenkort van start gaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.