Ads Top

'Wij willen inwoners ontzorgen bij de energietransitie'

'Door het delen van kennis werken aan een duurzaam Stichtse Vecht: dat is het doel van Stichting Duurzame Vecht. En dat werkt! De ambassadeurs van de stichting maken sportverenigingen wegwijs in de mogelijkheden voor besparing en subsidies. Ook informeren zij inwoners over het duurzaam opwekken van energie en energiebesparing. Energieambassadeur Rik Peeters vertelt hoe hij Stichtse Vecht wegwijs maakt in energieland.
'
Stichting Duurzame Vecht is in 2013 opgericht. “We zijn begonnen met fair trade activiteiten en informatie over inkoopacties voor duurzame energie”, vertelt Rik Peeters. “Dat laatste doen we nog steeds. Wij starten nu een wijkenaanpak-project voor energiebesparing waarbij we informatie geven aan geïnteresseerde inwoners. Wij zijn geen energiecoöperatie maar willen inwoners via kennisdeling ontzorgen.”

Rik vertelt verder: “Bij sportaccommodaties is nog veel winst te behalen, met ledverlichting en zonnepanelen. Zo’n sportclub kan dan in 3 of 4 jaar tijd energieneutraal worden. Verenigingen gebruiken hiervoor subsidie en/of eigen geld. De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) helpt hen bij het doorrekenen van de investering en bij het aanvragen van de SDE-subsidie. De NMU kan ook adviseren bij de keuze voor leveranciers. Dat biedt zekerheid en scheelt de clubs veel tijd.”

“Wij geven informatieavonden en helpen individuele bewoners bij het verduurzamen van hun huis. Daarvoor hebben we een training voor energieambassadeurs gevolgd bij onder andere de NMU. Wij adviseren altijd om eerst met isolatie te beginnen. Veel mensen zijn huiverig om maatregelen te nemen, omdat ze bang zijn dat hun investeringen straks voor niets zijn geweest als de gemeente kiest voor een warmtenet. Maar als je nu vloerverwarming aanlegt, dan is dat niet alleen comfortabel, maar ook een goede voorbereiding op een warmtepomp. Je hoeft niet meteen alleen voor een warmtepomp te kiezen, je kunt deze ook combineren met  je CV-ketel. In huizen gebouwd vanaf 1990 met mechanische ventilatie kunnen inwoners met zo’n combinatie het gasverbruik zomaar met de helft verminderen. We raden inwoners die hun huis alleen met een warmtepomp willen gaan verwarmen, wel altijd aan om een onafhankelijk adviseur vooraf alles te laten doorrekenen. Zo weten zij waar ze in hun situatie aan toe zijn.”

Rik vervolgt: “Nu er voor elke wijk een planning moet komen wanneer de wijk overgaat van aardgas naar het gebruik van duurzame manieren van verwarmen en koken, organiseren we samen met bewonersorganisaties informatiebijeenkomsten over de energie-opgave en de rol van de overheid. De gemeente hier heeft gezegd: de eerste tien jaar hoef je niet van het gas af. Wij laten zien wat je nu al kunt doen om energie te besparen of op te wekken, zonder achteraf spijt te krijgen van de investering. We kunnen inwoners ook helpen bij de keuze van betrouwbare leveranciers. En we willen nog een stapje verder gaan in onze dienstverlening: enkele van onze vrijwilligers volgen nu een opleiding om gecertificeerd advies te geven en energieberekeningen te maken, bijvoorbeeld in wijken waar een pilot start. Door te ontzorgen, hopen we dat inwoners eerder de keuze maken om te verduurzamen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.