Ads Top

Betere tariefberekening helpt kosten voor consument te spreiden

Wanneer de huidige tariefberekening voor netbeheerderskosten door toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) wordt gehandhaafd, worden de kosten van de energietransitie grillig en onvoorspelbaar. De regionale netbeheerders willen een transparante begroting van de energierekening in de komende jaren. Ze hebben daarom bij de ACM een verzoek tot wijziging over het tarievenbesluit voor 2020 ingediend.

Aanleiding van het verzoek tot wijziging is een onverwacht hoge stijging van de tarieven die de landelijke netbeheerder TenneT volgend jaar in rekening brengt. Het gaat om een verhoging van 270 miljoen euro ten opzichte van eerdere inschattingen. In het bestaande tarievenstelsel komt de doorberekening van dit bedrag pas over twee jaar terecht bij alle gebruikers van de energienetten in Nederland, bovenop de tarievenstijging die dan al verwacht wordt. Dat betekent een flinke onverwachte extra rekening voor huishoudens en bedrijven. En dat is niet het enige probleem: het gedurende twee jaar voorfinancieren van een dergelijk hoog bedrag gaat ten koste van de investeringsruimte van de regionale netbeheerders. Er wordt van hen verwacht dat zij juist extra investeren om de energietransitie mogelijk te maken.

Ieder jaar in oktober dienen de Nederlandse netbeheerders hun tariefvoorstellen voor het volgend jaar in bij toezichthouder ACM. De toezichthouder beoordeelt deze voorstellen en corrigeert ze zo nodig. In 2017 maakte landelijk netbeheerder TenneT bezwaar tegen de rekenmethode die daarbij wordt gehanteerd. TenneT mag daarom dit jaar 270 miljoen extra in rekening brengen bij de regionale netbeheerders als correctie, zo bleek recent. Deze onverwachte extra kosten mogen nu niet worden doorberekend in de tariefkosten (capaciteitstarief of ‘vastrecht’ van de netbeheerders) die alle Nederlanders betalen voor het gebruik van het energienet. Dat lijkt goed nieuws voor de consument, maar dat is het niet: in het huidige tariefsysteem komen de kosten na 2021 alsnog, in één keer, bij de consument terecht.  Netbeheerders pleiten daarom voor een transparanter, meer voorspelbaar systeem, waarin de kosten gespreid mogen worden verwerkt in de tarieven.

Transparantie over de kosten en voorspelbaarheid van de stijging daarvan is belangrijk gezien de extra investeringen die nodig zijn in verband met de energietransitie. Het is belangrijk dat huishoudens en bedrijven weten waar ze aan toe zijn. De ACM buigt zich de komende maand over dit verzoek van de regionale netbeheerders. Mocht de ACM tegemoetkomen aan de wensen van de regionale netbeheerders, dan zou dat voor 2020 een stijging van de netbeheerderskosten betekenen van maximaal 19 euro per jaar per huishouden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.