Ads Top

Rapport ‘Perspectieven elektriciteit uit water’ aangeboden

Nederland, waterland. Maar ook op het gebied van duurzame energie uit water? Binnen de watersector zijn er de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid voor de winning van elektriciteit uit water. Initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan een grotere leveringszekerheid van elektriciteit. Veel van deze technieken hebben een innovatief karakter en worden nog niet op grote schaal in Nederland toegepast. Witteveen+Bos en CE Delft hebben in het rapport ‘perspectieven elektriciteit uit water’ in opdracht van STOWA, Rijkswaterstaat en IenW in kaart gebracht wat de potentie is van duurzame energie uit water voor de toekomstige energievoorziening en de effecten hiervan op het watersysteem.

Conform het klimaatakkoord moet in 2030 70 procent van de elektriciteit worden opgewekt uit duurzame bronnen. In 2050 moet dat zelfs 100 procent zijn. Dit vergt veel maatregelen om de levering van elektriciteit betrouwbaar te houden. Uit de studie blijkt dat energie uit water daar een aanvullende oplossing biedt. Een ruime 10 procent van onze vraag naar elektriciteit kunnen we uit water halen. Een bescheiden, maar relevant percentage.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.