Ads Top

Twente Milieu, Twence en AVIA Weghorst sluiten de regionale keten

De voertuigen van Twente Milieu biobrandstof (Liquefied Bio Gas) van Twence laten tanken bij AVIA Weghorst (AVIA), een brandstof die voortkomt uit de verwerking van het GFT-afval dat door Twente Milieu bij Twence wordt aangeleverd. Drie bedrijven met een gezamenlijke ambitie, een mooi staaltje van regionale ketensamenwerking in Twente. De drie partijen tekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst, waarbij AVIA en Twence de komende maanden gezamenlijk een haalbaarheidsstudie gaan uitvoeren naar het realiseren van de gestelde ambitie.

Twence wil als koploper in de regio een bijdrage leveren aan het realiseren van de Twentse duurzaamheidsdoelstellingen. “Dit plan sluit daarom naadloos aan bij de ambities van ons bedrijf en het onderschrijft ook onze overtuiging dat samenwerking met bedrijven als Twente Milieu en AVIA cruciaal zijn om resultaat te bereiken” aldus Marc Kapteijn van Twence. Het bedrijf staat voor de productie van duurzame energie (elektriciteit, stoom, warm water) uit niet recyclebaar afval en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen waarbij kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden. Uit een Europese aanbesteding kwam AVIA als beste partij naar voren om een haalbaarheidsstudie mee uit te voeren. Bij een positieve uitkomst van deze studie gaat deze biobrandstof op locatie Boldershoek uit biogas geproduceerd en vervolgens geleverd worden aan AVIA, zodat Twente Milieu op een locatie van AVIA deze biobrandstof kan tanken.

Een samenwerking met prachtige bedrijven zoals Twence en Twente Milieu geeft AVIA de mogelijkheid om de nieuwste technieken te ontwikkelen en toegang te verkrijgen tot nieuwe grondstoffen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en energie, aldus Niek Weghorst van AVIA. Dit is noodzakelijk om de klimaatafdruk te verbeteren en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit voor een houdbare samenleving op de lange termijn.

AVIA is aanbieder van voornamelijk fossiele brandstoffen en wil als bedrijf inspelen op de energietransitie. Door bij de productie van LBG volledig circulair te zijn wordt hier op innovatieve wijze invulling aan gegeven. AVIA wil regionaal koploper zijn in het aanbieden van verschillende vormen van energie voor het wegverkeer, waaronder biobrandstoffen, elektra, waterstof en synthetische brandstoffen zoals HVO.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.