Ads Top

CEO Alliander pleit voor meewegen criterium arbeidscapaciteit bij keuze innovaties

Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, stelt voor dat de Topsector Energie voortaan de invalshoek ‘benodigde arbeidscapaciteit’ hanteert bij het verlenen van subsidies voor innovaties. Ze hield dit pleidooi tijdens de jaarlijkse werkconferentie van Topsector Energie op donderdag 31 oktober 2019 in Nieuwegein.

De energie-infrastructuur is de cruciale schakel in de energietransitie. Om de energie-infrastructuur op tijd aan te passen kampt Nederland met een enorm tekort aan technici.

Er zijn drie types innovaties nodig die er op neer komen dat we werk aan het elektriciteitsnet voorkomen, dat we de schaarse technici die we hebben zo effectief mogelijk inzetten en dat we voor Nederland de vijver van technici vergroten:
innovaties in de techniek van warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen
innovaties in de samenwerking tussen sectoren
innovaties in de werkprocessen van aannemers, installateurs en netbeheerders.

Voor de invalshoek ‘benodigde arbeidscapaciteit’ is tot nu toe te weinig aandacht. Ingrid Thijssen stelt daarom voor dat de Topsector Energie de invalshoek ‘benodigde arbeidscapaciteit’ voortaan als criterium gaat hanteren voor het verlenen van subsidies.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.