Ads Top

André Jurjus kondigt vertrek aan bij Netbeheer Nederland

Na een verbintenis van bijna zes jaar kondigt André Jurjus zijn vertrek aan als directeur van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van de netbeheerders. Hij werd benoemd direct na de ondertekening van het Energieakkoord, eind 2013. Dat akkoord betekende de start van een gezamenlijke aanpak om de energievoorziening in Nederland te verduurzamen. Deze zomer ondertekende Netbeheer Nederland als één van de betrokken partijen het Klimaatakkoord.

Nu is het volgens Jurjus tijd voor een nieuwe uitdaging: ”We gaan een nieuwe fase in met de uitvoering van het Klimaatakkoord en het behalen van de gestelde doelen. Dat staat het komende decennium centraal bij de werkzaamheden van de netbeheerders en voor de branchevereniging. Voor mij was het doorslaggevend om de cruciale rol van de netbeheerders bij de energietransitie op de agenda te krijgen bij politieke, bestuurlijke en maatschappelijke partners. Ik ben heel blij dat ik daaraan heb kunnen bijdragen in de rol van verbinder en altijd op basis van de inhoud. Er breekt nu een periode aan van nieuwe vormen van politieke samenwerking en overleg.”

Het bestuur van de brancheorganisatie vindt het jammer dat Jurjus deze stap zet. "De waardering is groot, gelukkig is er voldoende tijd om in goede opvolging te voorzien.’’ André Jurjus – eerder plaatsvervangend directeur energie op het ministerie van EZK en directeur van branchevereniging Energie Nederland - legt zijn functie in de loop van het voorjaar van 2020 neer. Netbeheer Nederland heeft daarmee de tijd om een geschikte opvolger te zoeken. André Jurjus zal in een later stadium beslissen over zijn toekomstige bezigheden: “Ik ga rustig om me heen kijken en verheug mij op een volgende rol waarin ik me kan inzetten voor de energietransitie.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.