Ads Top

'Verduurzaming stroom gaat in slakkentempo'

De vergroening van stroom in Nederland gaat uiterst traag. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. Stroom voor consumenten werd het afgelopen jaar maar een heel klein beetje groener. Op de zakelijke markt voert grijze stroom nog steeds de boventoon.

Over de gehele linie stijgt het gemiddelde rapportcijfer van een 5,6 in 2018 naar een 5,7 in 2019. Een forse tegenvaller, deze schamele stijging van 0,1 procent, vinden de onderzoekers. ‘In deze tijd, waarin het klimaat centraal staat, zou je meer verwachten. Het staat niet in verhouding met wat er nodig is’.

Op de consumentenranglijst is de gemiddelde score een 6,3, net als in 2018. Opvallend is dat de nieuwkomers op de consumentenmarkt allemaal onvoldoende scoren. Deze leveranciers lijken zich met lage prijzen in te vechten op de markt en besteden weinig aandacht aan duurzaamheid. Ondanks hun vaak ‘groene’ namen en websites leveren zij nauwelijks een bijdrage aan de omslag naar hernieuwbare energie.

Dat de consumentenmarkt toch enigszins vergroent, is te danken aan de grote leveranciers Eneco en Vattenfall (voorheen Nuon). Zij stijgen op de duurzaamheidsladder, waardoor meer consumenten groenere stroom krijgen. Het aantal leveranciers dat een 8 of hoger scoort op de consumentenmarkt is gelijk gebleven: 11 van de 31. 5 energieleveranciers scoren een 10.

De meeste grijze energie wordt geleverd aan de zakelijke markt. Ten opzichte van 2018 steeg het gemiddelde duurzaamheidscijfer op de zakelijke ranglijst licht, maar het is nog steeds een onvoldoende: van een 4,8 naar een 5,3. Driekwart van de leveranciers krijgt een onvoldoende, omdat zij vooral vervuilende fossiele stroom leveren. 8 aanbieders doen het wel goed en scoren een 8 of hoger. Energieleveranciers op de zakelijke markt leveren 3 keer zoveel stroom als leveranciers op de consumentenmarkt.

De lage scores zijn een teleurstelling. ‘De afspraken in het Klimaatakkoord vragen om daadkracht. De energieleveranciers zijn hier ook bij betrokken, dus je mag verwachten dat zij meer tempo maken. Consumenten nemen hun verantwoordelijkheid en kiezen massaal voor duurzame stroom, maar tegelijkertijd lijken de energieleveranciers zelf de kantjes ervan af te lopen’, aldus de makers van het rapport. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.