Ads Top

Zonnepark kiest voor de ‘vluchtstrook' elektriciteitsnet

In Zeewolde heeft initiatiefnemer TPSolar gekozen voor aansluiting op de reserve-installaties van het elektriciteitsnet. Door gebruik te maken van deze ‘vluchtstrook’ ontstaat ruimte om duurzame initiatieven, die in een wachtrij staan, toch aan te sluiten. Het is voor het eerst dat een ontwikkelaar van zonneparken voor deze optie kiest.

Er is grote belangstelling van zonneparken om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet. Het netwerk is daar oorspronkelijk niet voor ontworpen. Met name in landelijke gebieden, waaronder Flevoland, is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt of in zicht. Het uitbreiden van deze netten kost veel tijd. Hierdoor zijn op verschillende plekken wachtrijen ontstaan voor een aansluiting op het net of voor het terugleveren van elektriciteit. Daarom wordt ook ingezet op slimme oplossingen om het bestaande net beter te benutten.

In Zeewolde wordt nu voor het eerst een zonnepark aangesloten op de vluchtstrook van het elektriciteitsnet. Deze zogenaamde vluchtstrook zijn reservekabels- en installaties en worden alleen gebruikt bij onderhoud of storingen. Doordat het zonnepark wordt aangesloten op de reserve-installaties, ontstaat ruimte op het huidige net voor andere aanvragers in het gebied die in een wachtrij stonden. Netbeheerder Liander bekijkt momenteel hoeveel aanvragers uit deze wachtrij gehaald kunnen worden.

TPSolar had namelijk een reservering voor de netcapaciteit van het beoogde zonnepark, maar in goed overleg hebben TPSolar en Liander gekeken naar alternatieven. Er zijn namelijk een aantal aanvragers rondom het projectgebied die hun zonnedaken niet kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Door deze samenwerking, kunnen de daken straks wel worden aangesloten op het net en wordt de transitie naar duurzame energie niet belemmerd.

Met het zonnepark van TPSolar, dat uiteindelijk elektriciteit gaat produceren dat gelijk is aan het verbruik van 2.200 huishoudens, worden speciale afspraken gemaakt over het gebruik van de reserve-installaties van het verdeelstation in Zeewolde. Bij onderhoud of storingen wordt het zonnepark tijdelijk afgeschakeld om de energievoorziening in de regio te kunnen blijven garanderen. Liander is op meer plekken in gesprek met zonneparken om op deze manier aan te sluiten.

De capaciteit die beschikbaar komt, is niet toereikend voor alle duurzame plannen voor zon en wind in Flevoland. Daarom worden de komende jaren ook forse netuitbreidingen gerealiseerd, waaronder een uitbreiding van het verdeelstation in Zeewolde. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in 2023 klaar. De komende jaren worden tientallen miljoenen euro’s in Flevoland geïnvesteerd voor versterking en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.