Ads Top

Drie provincies klaar voor elektrisch rijden

Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn klaar om de verwachte sterke groei van het aantal elektrische auto’s te faciliteren. Via aanbestedingen heeft MRA-Elektrisch verzekerd dat er de komende jaren maar liefst 20.000 publieke laadpunten bij komen. Dit is bovenop de 4.000 laadpunten die al operationeel zijn.

Adnan Tekin, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland: “Een goede publieke laadinfrastructuur is cruciaal, want ongeveer 70% van de elektrische rijders in Nederland zal op straat moeten laden. Wij zorgen dat die laadpunten er komen en maken het elektrisch rijden mogelijk.”

Elektrisch rijden is één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, waarmee de samenwerkende overheden werk maken van de energietransitie van fossiele naar duurzame energie. Het recente voornemen van het kabinet om de gaswinning in Groningen al in 2022 te stoppen, onderstreept nog eens extra hoe urgent dit is. Eerder heeft het kabinet al besloten dat alle nieuw verkochte auto’s vanaf 2030 uitlaatgasvrij moeten zijn. Er zijn dan naar verwachting 1,9 miljoen elektrische auto’s, waarvoor 1,8 miljoen laadpunten nodig zijn. Daarvan 500.000 in de openbare ruimte.

Voor gemeenten in de drie provincies verzorgt MRA-E sinds 2012 gezamenlijke aanbestedingen voor publieke laadpunten. Dat zorgt voor schaalgrootte en een goede prijs, terwijl er scherpe en uniforme kwaliteitseisen worden gesteld. De afgelopen jaren is een soepel proces ingericht. Zo is de doorlooptijd tussen aanvraag en plaatsing gehalveerd: van 8 naar 4 maanden. Met het oog op de verwachte groei van het elektrisch rijden adviseert de Rijksoverheid ook elders in Nederland een regionale samenwerking zoals MRA-E die heeft vormgegeven. Naast de forse uitbreiding van de laadinfra richt MRA-E zich met het werkprogramma 2020 nog sterker op elektrisch autodelen, ‘slim laden’ en het laden met lokaal opgewekte zonne- en windenergie. Zo dragen we nog beter bij aan de landelijke doelen voor schonere lucht en een beter klimaat.

innen het project MRA-E werken 80 gemeenten en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren door onder meer publieke laadpalen te plaatsen. Door samenwerking te organiseren tussen overheden, kennisinstellingen en marktpartijen en op die manier kennis en kosten te delen, wordt samen meer bereikt dan op individuele basis. Dankzij deze aanpak via MRA-Elektrisch ontstaat een solide netwerk van laadpunten en kunnen steeds meer duurzame kilometers gereden worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.