Ads Top

Liander en Heijmans werken samen op Schiphol

Op Schiphol-Rijk vestigen zich steeds meer stroomgrootverbruikers: het aantal datacenters groeit gestaag. Liander sluit ze aan op het elektriciteitsnetwerk en legt gelijk een extra hoogspanningsverbinding aan. Bijzonder aan dit project is de samenwerkingsvorm tussen Liander en Heijmans: het bouwteam.

Op grote bouwlaarzen lopen Mark Oud van Liander en John Strik van Heijmans gebroederlijk door de zompige modder. Verderop raast het verkeer over de A4. Heijmans heeft hier langs een watertje een lange sleuf gegraven. Rode elektriciteitskabels, bij elkaar gebonden door de grootste tyraps die je ooit hebt gezien, liggen in de geul te wachten tot deze weer wordt dichtgegooid. “Die rode kabels zijn de 20kV-verbindingen die we aanleggen van het transformatorstation naar de klanten van Liander”, vertelt John Strik, projectmanager bij Heijmans Infra. “En de zwarte buis die je daar uit de grond omhoog ziet komen? Daar trekken we de nieuwe 50kV hoogspanningskabel doorheen. Die komt tussen twee transformatorstations om te kunnen voldoen aan de stijgende stroomvraag in dit gebied.”

Over een totale lengte van ongeveer 20 kilometer gaat zo’n 175 kilometer kabel de grond in. Dat betekent veel graafwerk en ook veel boorwerk: de kabels moeten op diverse plekken onder de weg, de dijk, een bouwkavel of het water door. Van sommige stukjes is nog niet duidelijk hoe ze precies gaan lopen: het ontwerp is nog niet helemaal klaar. Een ongebruikelijke situatie. “We moesten heel snel van start met dit project”, verklaart Mark Oud, projectmanager bij Liander. “Daarom hebben we voor de aanbesteding alleen een voorontwerp gemaakt. Aan de inschrijvende partijen hebben we een plan van aanpak gevraagd om zo snel mogelijk tot een definitief ontwerp te komen. Heijmans had de beste inschrijving.”

Het ontwerp maken Liander en Heijmans nu samen. Deze bijzondere samenwerkingsvorm heet een ‘bouwteam’: opdrachtgever en opdrachtnemer delen veel verantwoordelijkheden en hebben een gezamenlijk takenpakket. Ze werken aan één gemeenschappelijk doel: de klanten van Liander aansluiten op het net. Toch zijn sommige verantwoordelijkheden wél specifiek verdeeld. “Heijmans heeft veel expertise op het gebied van grondboringen”, zegt Mark. “Dat deel doen zij en ze regelen de vergunningen. Liander organiseert alles met de grondeigenaren en ontwerpt de kabeltracés. De rest doen we samen. We maken trouwens alleen het ontwerp in bouwteam-verband. De uitvoering is traditioneel opgezet met Liander als opdrachtgever en Heijmans als uitvoerende partij."

Belangrijk onderdeel van het project is het overleg met de omgeving. Denk aan gemeente, provincie, waterschap, aanwonenden en de particuliere grondeigenaren en -pachters. Dat dit geen overbodige luxe is zie je op de boor- en graaflocaties. Hier is een weiland half afgegraven. Daar is het manshoge olifantsgras gemaaid voor een boring. “We zijn continu in overleg met de omgeving”, zegt John. “We hebben deze aanbesteding mede gewonnen door onze aanpak van omgevingsmanagement. Wij maken altijd iemand vrij die daarvoor verantwoordelijk is en die ook het project en de techniek kent. Zij zorgt dat we goede afspraken maken met iedereen, zowel in de bouwteamfase als tijdens de uitvoering.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.