Ads Top

Subsidie voor systeem voor energiezuinige klimaatbeheersing

Advanced Climate Systems (ACS) uit Leens krijgt ruim 144.000 euro subsidie voor de ontwikkeling van een nieuw, innovatief softwaresysteem voor energiezuinige klimaatbeheersing. Het snelgroeiende bedrijf bouwt computersystemen voor scholen, bedrijven en sportclubs. De software geeft inzicht in het functioneren van klimaatsystemen, zoals verwarming, airco en luchtverversing, het energiegebruik en de uitstoot van CO2. Ook kan het deze klimaatsystemen aansturen en beter laten werken.

Het nieuwe, open softwaresysteem moet geschikt zijn voor verschillende soorten klimaatsystemen. Door een optimale aansturing van deze systemen en toepassing van de nieuwste technieken kan het energiegebruik in gebouwen aanzienlijk dalen. Met de investering wil ACS leidend worden in de markt voor klimaatbeheer in gebouwen. Het bedrijf verwacht hierdoor een forse omzetgroei en minimaal tien extra banen te realiseren.

De subsidiebijdrage komt uit het programma Groningen@Work, als cofinanciering op de bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Vanuit dit fonds heeft ACS onlangs ruim € 505.000 subsidie gekregen. Het fonds is bedoeld voor innovatieve mkb'ers in Noord-Nederland, die zich richten op de ontwikkeling en praktische toepassing van kennis en zoeken naar manieren om kennis om te zetten in levensvatbare producten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het EFRO-programma uit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.