Ads Top

TenneT vraagt mening inwoners Noord Nederland

TenneT - beheerder van het landelijke elektriciteitsnet - organiseert samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de komende weken in Noord-Nederland een aantal inloopbijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt inwoners gevraagd naar hun mening over de route van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding vanaf het nog te bouwen windpark "Ten noorden van de Waddeneilanden" naar het landelijke elektriciteitsnet. TenneT voorziet in de netaansluiting; EZK organiseert de aanbesteding voor de bouw van het windpark.

De bestaande hoogspanningsstations bij Eemshaven, Vierverlaten en Burgum zijn mogelijke aansluitlocaties om deze ondergrondse kabelverbinding op het elektriciteitsnet op land aan te sluiten. Van deze drie zal er uiteindelijk één als voorkeurstracé overblijven. 

Ruim 9.500 huishoudens in Noord-Nederland hebben afgelopen week een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomsten ontvangen. TenneT wil op deze manier graag meer kennis over het gebied verzamelen. Inwoners kennen als geen ander de bijzonderheden in hun woonomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de aanwezigen informatie over het project, de procedures en de technische achtergronden. Ze kunnen ideeën aandragen voor alternatieve zoekgebieden. Hun suggesties en informatie over de diverse tracés vormen een bijdrage om een keuze te kunnen maken welke van de routes uiteindelijk de definitieve kabelroute (tracé) wordt. Dit geldt ook voor de locatie van het zogenoemde transformatorstation, dat onderdeel is van dit project en op land moet worden gebouwd. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.