Ads Top

TenneT in actie voor biodiversiteit op al haar 462 hoogspanningsstations

Op al haar 462 hoogspanningsstations van TenneT in Nederland en Duitsland gaat de netbeheerder de biodiversiteit helpen. TenneT gaat dit doen op basis van spectaculaire resultaten van een pilot op drie hoogspanningsstations in Nederland. Daaruit bleek dat natuurvriendelijk onderhoud van het terrein van deze stations leidt tot een instandhouding van de insectenpopulatie tot wel 72 procent. Het programma dat TenneT nu begint, moet er toe leiden dat biodiversiteit-vriendelijk beheer in 2025 de standaard is.

Ben Voorhorst (Raad van Bestuur van TenneT): 'Wij beheren het elektriciteitsnet in Nederland en grote delen van Duitsland en zorgen ervoor dat groene stroom bij 41 miljoen consumenten en bedrijven terecht komt. Tegelijkertijd staat wereldwijd ook de biodiversiteit onder druk, zo bleek deze week in een rapport van Ipbes (Verenigde Naties). Met onze hoogspanningsverbindingen- en stations kunnen we behalve met transport van groene stroom ook op een andere manier bijdragen aan behoud van de natuur'.

TenneT's assets staan door heel Nederland en Duitsland en bieden daarmee unieke verbindingspunten voor de lokale biodiversiteit. TenneT heeft daarom het afgelopen jaar een biodiversiteitspilot gedaan op drie hoogspanningsstations in Nederland. Hierbij zijn de volgende maatregelen genomen om de biodiversiteit te verhogen: inheemse mengsels zaaien om lokale biodiversiteit te versterken en sinus maaien (slingerend maaien). De pilot toonde aan dat sinus maaien leidt tot een instandhouding van insectenfauna van 58 – 72 procent. Bij 'normaal' maaien zouden deze insecten het niet overleven.

Deze pilot is uitgevoerd in samenwerking met de Vlinderstichting. Albert Vliegenthart van Vlinderstichting: "TenneT laat zien dat er met relatief kleine maatregelen op honderden stations een groot effect bereikt kan worden. Een dergelijke instandhouding van de insectenpopulatie is indrukwekkend en tegelijkertijd cruciaal in de huidige uitdagingen die we hebben met betrekking tot behoud van biodiversiteit".

De bijdrage van TenneT aan de bevordering van biodiversiteit is onderdeel van haar MVO ambitie voor 2025. Ook draagt dit bij aan TenneT's doelstelling om – als groene netbeheerder - een leidende rol te spelen in de energietransitie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.