Ads Top

Kabinet trekt ruim 20 miljoen uit voor werkgelegenheidseffecten energietransitie

De energietransitie biedt veel kansen, maar betekent ook dat een aantal mensen in met name de fossiele energiesector de komende jaren waarschijnlijk hun baan zal verliezen. Om deze werknemers te helpen met om- en bijscholen en van-werk-naar-werk trajecten trekt het kabinet 22 miljoen euro uit. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De komende tien jaar verandert de arbeidsmarkt in de energiebranche. Voor een deel van de medewerkers die nu in deze sector werken, betekent dit dat ze zich geleidelijk zullen omscholen voor het veranderde werk. Een ander deel zal zich in deze overgangsperiode gaan oriënteren op een andere carrière.

Maar ook al hebben werknemers nog even de tijd om te anticiperen op de veranderingen, de transitie zal toch tot onzekerheid leiden bij mensen. Daarnaast zal het zeker voor oudere werknemers lastig zijn nieuw werk te vinden. Het geld van de ‘Voorziening werkgelegenheidseffecten energietransitie’ kan daarom worden ingezet voor effectieve bemiddeling naar een nieuwe baan. Met de werkgevers- en werknemersorganisaties wordt de inzet van de middelen de komende periode verder uitgewerkt.

Op korte termijn al werkt het ministerie van SZW samen met UWV, FNV en werkgeversorganisaties aan de vormgeving van het zogenaamde ‘Westhavenarrangement’. Per 1 januari gaat de kolencentrale Hemweg in het westelijke Havengebied van Amsterdam vervroegd dicht als gevolg van het wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Dit is een ingrijpende maatregel voor de betrokken werknemers, overslagbedrijven en vervoerders. Op 5 juni jl. is daarom afgesproken dat UWV en FNV samen een unit gaan oprichten in dit gebied die samen met werkgevers mensen van werk-naar-werk gaat helpen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.