Ads Top

10 miljoen voor aardgasvrije wijken in Arnhem en Ermelo

De gemeenten Arnhem en Ermelo krijgen allebei 5 miljoen euro om één van hun wijken aardgasvrij te maken. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland voor. Beide gemeenten hebben een plan ingediend om gebruik te maken van de subsidie Gelderse proeftuin.

De provincie Gelderland riep gemeenten eind 2018 op met een plan te komen om een bestaande woonwijk aardgasvrij te maken. Daarvoor is de subsidie Gelderse proeftuin opengesteld. Dit jaar is er €5 miljoen voor de gemeente met het beste plan.

Drie gemeenten hebben plannen ingediend: Apeldoorn, Arnhem en Ermelo. De plannen zijn beoordeeld op basis van 5 criteria: financiële onderbouwing, draagvlak, duurzaamheid, proces en planning. De gemeenten Arnhem en Ermelo hebben beiden goed uitgewerkte plannen ingediend. Ze scoren in de beoordeling bijna gelijk. De gemeente Apeldoorn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de wijk Matenhoeve. Dat plan is veelbelovend, maar nog niet voldoende uitgewerkt om subsidie te kunnen krijgen.

De plannen van Arnhem en Ermelo zijn bijna even goed, maar beide gemeenten hebben heel andere oplossingen gevonden om een wijk aardgasvrij te maken. Arnhem heeft voor het project Smart Polder in de wijk Vredenburg/Kronenburg een oplossing bedacht voor een wijk met veel flatgebouwen. Het plan van Arnhem is vooral gericht op de stad. Ermelo wil de wijk Ermelo West aardgasvrij maken en heeft een plan gemaakt voor een wijk met veel eengezinswoningen, die deels eigendom zijn van de bewoners. Ermelo zoekt vooral oplossingen voor een plattelandsgemeente.

Gedeputeerde Staten (GS) vinden dat de kennis van beide projecten belangrijk is om in Gelderland de komende jaren meer wijken van het gas af te krijgen. Het verzamelen van kennis is juist ook het doel van de subsidie. Gedeputeerde Peter Drenth: ’Dit zijn twee veelbelovende projecten. Arnhem biedt de kans ervaring op te doen met een stadswijk, en Ermelo met een wijk in een dorp. Daar moeten we gebruik van maken.’ Om een tweede wijk mee te laten doen is nog eens €5 miljoen nodig. GS stellen voor om dat te betalen vanuit het geld dat Provinciale Staten eerder beschikbaar hebben gesteld voor de Agenda Klimaat en Energie.

De subsidieregeling Gelderse proeftuin past in de plannen van de provincie Gelderland om zich in te zetten voor een schoon en gezond Gelderland. Dat doen we samen met de partners van het Gelders Energieakkoord. Het doel is een energieneutraal Gelderland in 2050 en in 2030 een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.