Ads Top

Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties: wezenlijke stap vooruit

Met het vandaag door het kabinet gepresenteerde Klimaatakkoord zet Nederland een 'wezenlijke stap vooruit' in het aanpakken van klimaatverandering en het halen van de Parijs-doelen. Nederland kan hiermee aan de slag. Dat laten Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties weten in een eerste reactie.

Zo komt er een CO2-heffing voor de industrie, is 70 procent van onze elektriciteit in 2030 afkomstig van hernieuwbare bronnen als zon en wind, gaat de landbouwsector fors CO2 verminderen en zijn er concrete afspraken voor het verduurzamen van woningen en gebouwen.

In het akkoord zitten ook nog een flink aantal punten die  Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties onvoldoende en teleurstellend vinden. De organisaties gaan zich volop inzetten om deze tekortkomingen te verbeteren.

Annie van de Pas van de Natuur en Milieufederaties: 'Het is een akkoord met plussen en minnen. We willen geen tijd meer verliezen en gaan lokaal aan de slag om de klimaatdoelen te helpen realiseren en versnellen. We zijn blij dat er goede afspraken over participatie en lokaal eigendom van wind en zon voor burgers in het akkoord staan en gaan daarmee aan lokaal draagvlak werken.'

Op een aantal punten maakt het kabinet echter keuzes die niet consistent zijn of de energietransitie in de weg staan. Zo kiest zij voor een aanzienlijke hoeveelheid CO2 die met subsidie onder de zee mag worden opgeslagen. De bedragen die naar deze dure ‘tijdelijke’ oplossing gaan, kunnen beter worden besteed aan het voorkomen van CO2-uitstoot. De inzet op het stimuleren van elektrisch rijden is te mager en het terugdraaien van bestaand stimuleringsbeleid is ronduit schokkend. Ook serieuze investeringen in fiets en openbaar vervoer ontbreken. Voor effectief klimaatbeleid is het belangrijk dat de overheid betrouwbaar is en kiest voor een echte omslag naar een duurzame samenleving. Dit betekent dat het kabinet alles uit de kast moet halen om aan de rechterlijke Urgenda-uitspraak te voldoen: geen futiliteiten als het aanmoedigen van radiatorfolie, maar doeltreffende en serieuze maatregelen.

De organisaties willen Nederland in beweging krijgen om samen de CO2-uitstoot verder omlaag te brengen. “Met dit Klimaatakkoord hebben we concrete handvaten om aan de slag te gaan. Dat is positief. Tegelijkertijd zullen we druk blijven zetten en oplossingen blijven aandragen, om de plannen van dit kabinet te verbeteren.”.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.